Litice Třída včelek Třída Ferdů Třída berušek Třída soviček Třída broučků
 

Dokumenty

Povinností zákonného zástupce je přečíst si a respektovat Školní řád - viz níže "Soubory ke stažení".

 Povinně zveřejňované informace

1.Úplný oficiální název povinného subjektu56. mateřská škola Plzeň, Budilovo náměstí 72, Plzeň – Litice, příspěvková organizace 
2.

Důvod a způsob založení

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání dětí
Hlavní činnost
- Předškolní vzdělávání dětí poskytované podle platných právních předpisů
- Zajištění školního stravování

Doplňková činnost
- Zajištění zájmových, vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí s tím, že nebude dotčena hlavní činnost
Zřizovatel - statutární město Plzeň, funkci zřizovatele vykonává Městský obvod Plzeň 6
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

3.Organizační strukturaOrganizační struktura (viz soubory)
4.Kontaktní spojeníKontakty (viz soubory)
5.Případné platby lze poukázat

číslo účtu - školné, akce (viz soubory)

číslo účtu - stravné (viz soubory)

6.Identifikační číslo školy (IČ)70941157
7.Plátce daně z přidané hodnotyŠkola není plátcem daně z přidané hodnoty
8.Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

Zřizovací listina (viz soubory)

ŠVP - k dispozici v šatnách MŠ

8.2 Rozpočet - umo6.plzen.eu (viz soubory)

9.Žádosti o informaceMísto a způsoby podání (viz soubory)
10.Příjem podání a podnětůkontakty (viz soubory)
11.

Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (viz soubory)

Zákon 561/2004 Sb., školský zákon (viz soubory)

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (viz soubory)

Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování (viz soubory)

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle organizace.

12.Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací (viz soubory)

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Dosud nebylo řešeno

13.Licenční smlouvyNejsou uzavřeny
14.Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacímVýroční zpráva (viz soubory)

Design by SITMP