Litice Třída čmeláčků Třída Ferdů Třída berušek Třída motýlků Třída broučků
 

Plánované akce

K V Ě T E N 

17. května     Fotografování - třída Motýlků a Čmeláků

18. května     Fotografování - třída Broučků

19. května     Fotografování - třída Ferdů a Berušek

V šatně jsou seznamy dětí. Zapište, zda máte zájem pouze o společnou fotografii třídy, nebo pouze o portréty (2 různé fotografie), nebo obojí. Peníze za fotografie vybíráme na třídách do 14. května 2021!!!

Č E R V E N

2. a 3. června     Ekoprogram - O parádivé housence (pro děti ze tříd Ferdů, Motýlků a Broučků)

 

Design by SITMP