Litice Třída čmeláčků Třída Ferdů Třída berušek Třída motýlků Třída broučků
 

Naše třídy

Rozdělení tříd: naše MŠ je pětitřídní.

 

třída BERUŠEK - věk: 3 - 4, učitelky: Marie Š., Marie Š.

třída BROUČKŮ - věk: 3 - 4, učitelky: Mgr. Zdeňka H., Edita S.

třída ČMELÁČKŮ - věk: 4,5 - 6, učitelky: Eva Z., Bc. Iveta B., asistent pedagoga Marie G.

třída FERDŮ - věk: 4,5 - 6, učitelky: Ivana H.

třída MOTÝLKŮ - věk: 4 - 5, učitelka Bc. Jaroslava Ř.

  

Nástin běžného dne

Provoz mateřské školy : 6.30 - 16.30 hodin
Dopolední činnosti:

  • spontánní hry a činnosti podle potřeb a přání dětí, pohybové aktivity
  • svačinka
  • tématický vzdělávací blok vedený pedagogem, jeho součástí jsou pohybové aktivity a pohybové hry
  • pobyt venku 2 hodiny
  • oběd

Odpolední činnosti:

  • odpočinek, relaxace, spánek - dobu odpočinku přizpůsobujeme inpiduálním potřebám s ohledem na věk dětí
  • svačinka
  • inpiduální péče zaměřená na posilování oslabené oblasti dítěte, na rozvíjení talentu dítěte

Organizaci chodu školy podrobněji popisujeme ve Školním řádu, který je vyvěšen na nástěnce a je v sekci ,,dokumentů školy" jako příloha.