Litice Třída čmeláčků Třída včeliček Třída berušek Třída motýlků Třída broučků
 

O naší školce

Mateřská škola Litice je jednopatrová budova, která má dostatečné, členěné prostory a podnětné prostředí pro hry, různé činnosti dětí, jejich volný pohyb i sportování dětí. V přízemí budovy je třída Berušek, šatna pro děti, šatna pro zaměstnance, školní kuchyně s jídelnou, sociální zařízení. Od 1.9.2017 dojde k otevření nové třídy Broučků, kolaudace přístavby nové třídy a zázemí kuchyně (skladové prostory) proběhla na jaře 2017. 

Děti a pes

V I.poschodí je třída Včeliček, třída Čmeláčků, třída Motýlků, tělocvična a chodba, která je upravena pro hry dětí. Dále se zde nachází ředitelna, sociální zařízení pro děti i zaměstnance.

zaměstnanci:

ředitelka: Bc. Iveta Bohmannová

zástupce ředitelky: Marie Šteklová

učitelky: Mgr. Zdeňka Horňáková

               Edita Stockelmayerová

               Bc. Zuzana Sekyrková

               Ivana Hrušková

               Eva Zemanová

               Marie Girgová

asistent pedag.:  Hana Divišová

školnice: Dana Vojtová

vedoucí ŠJ: Věra Fronková

kuchařka: Jana Kubátová

                Miluše Nižňanská

uklízečka: Pavla Bechynská

Kontakty

ředitelka: Bc. Iveta Bohmannová


56. mateřská škola Plzeň,
Budilovo náměstí 72,
Plzeň – Litice
telefon: 377 828 889, 724 130 835

číslo účtu: 58231311//0100 

Nástěnka

26. 9. Pan Pozdraveníčko

Podrobnosti naleznete v sekci "Akce".

Oficiální informační server města Plzně
.
.