Litice Třída včelek Třída Ferdů Třída berušek Třída soviček Třída broučků
 

O naší školce

Vize naší mateřské školy:

"Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít ten správný klíč, aby si je otevřely samy.“

Filozofií naší školy je vytvořit mateřskou školu rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče.

Vytvořit bezpečné prostředí pro všechny děti, kde budou děti prožívat plnohodnotné, radostné dětství ve společnosti svých kamarádů. Kde budou respektovány jejich zájmy, potřeby a individualita a kde budou mít příležitost prožívat, zkoumat, tvořit, zkoušet, samy se rozhodovat a spolupracovat s ostatními.

Zaměříme se na lidové tradice a rozvoj estetické a hudební výchovy. Ve výchovně vzdělávací práci preferujeme sociální kulturní oblast.

Poslání mateřské školy je:

 • vést dítě ke zdravému životnímu stylu
 • přiměřeně rozvíjet fyzické, psychické a sociální stránky dítěte
 • učit dítě životu v sociální skupině, rozvíjet toleranci a vzájemnou empatii
 • budovat zdravé sebevědomí a sebejistotu dítěte
 • aby děti uměly dobře komunikovat a vyjádřit svůj vlastní názor
 • připravovat dítě ke vstupu do základní školy a k celoživotnímu učení

Nadstandartní aktivity MŠ:

 • naše MŠ má tělocvičnu, která je vybavena nadstandardními tělocvičnými prvky a průběžně podle možností dovybavována novým nářadím a pomůckami pro aktivity dětí
 • děti se samy podílí na výzdobě školy, jejich práce jsou zpřístupněné a mohou je zhlédnout i rodiče
 • zapojili jsme se do projektu Techmanie s názvem ,,TECHMANIA – NOVA DIMENZE“, týkající se polytechnického vzdělávání pro děti předšk. věku a získaly tak kufříky vybavené polytechnickými pomůckami
 • pro předškoláky nabízíme nadstandartní aktivity - hra na zobcovou flétnu, angličtinu hrou, primární logopedii, pohyb. aktivity Hopík
 • spolupracujeme s pedagogicko - psychologickou poradnou, svíčkárnou Rodas, s garantem projektu ,,Lví očko"(bezplatné testování zraku u dětí), s místními hasiči (besedy s ukázkou zásahu hasičů),s městskou policií (tematické besedy pro děti), s místní knihovnou, s 26. ZŠ v Liticích, se ZUŠ Terezie Brzkové, s ekoncetrem Tymián, využíváme ke sportovním aktivitám hřiště nejen místních házenkářů, ale i pozemního hokeje, navštěvujeme solnou jeskyni, předškoláci se účastní předplavecké výuky a kurzu bruslení

Budeme vytvářet takové podmínky, aby se děti do mateřské školy těšily.

Zaměstnanci:

ředitelka:

Bc. Iveta Bohmannová

zástupce ředitelky:

Mgr. Jaroslava T.

učitelky:

Mgr. Zdeňka H.

Denisa M.

Alena K.

Marie Š.

Ivana H.

Edita S.

asistent pedagoga:

Bc. Stanislava Č.

školnice: Dana V.
vedoucí ŠJ:Věra F.
kuchařky: Jana K., Veronika N.
uklízečka:Lenka V.

 

Nástěnka

V sekci ,,aktuality" je seznam identifikátorů přijatých dětí na školní rok 2024/2025

 

Oficiální informační server města Plzně
.
.
Design by SITMP