Litice Třída včelek Třída Ferdů Třída berušek Třída motýlků Třída broučků
 

O naší školce

Vize naší mateřské školy:

"Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít ten správný klíč, aby si je otevřely samy.“

Filozofií naší školy je vytvořit mateřskou školu rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče.

Vytvořit bezpečné prostředí pro všechny děti, kde budou děti prožívat plnohodnotné, radostné dětství ve společnosti svých kamarádů. Kde budou respektovány jejich zájmy, potřeby a individualita a kde budou mít příležitost prožívat, zkoumat, tvořit, zkoušet, samy se rozhodovat a spolupracovat s ostatními.

Zaměříme se na lidové tradice a rozvoj estetické a hudební výchovy. Ve výchovně vzdělávací práci preferujeme sociální kulturní oblast.

Poslání mateřské školy je:

 • vést dítě ke zdravému životnímu stylu
 • přiměřeně rozvíjet fyzické, psychické a sociální stránky dítěte
 • učit dítě životu v sociální skupině, rozvíjet toleranci a vzájemnou empatii
 • budovat zdravé sebevědomí a sebejistotu dítěte
 • aby děti uměly dobře komunikovat a vyjádřit svůj vlastní názor
 • připravovat dítě ke vstupu do základní školy a k celoživotnímu učení

Nadstandartní aktivity MŠ:

 • naše MŠ má tělocvičnu, která je vybavena nadstandardními tělocvičnými prvky a průběžně podle možností dovybavována novým nářadím a pomůckami pro aktivity dětí
 • děti se samy podílí na výzdobě školy, jejich práce jsou zpřístupněné a mohou je zhlédnout i rodiče
 • zapojili jsme se do projektu Techmanie s názvem ,,TECHMANIA – NOVA DIMENZE“, týkající se polytechnického vzdělávání pro děti předšk. věku a získaly tak kufříky vybavené polytechnickými pomůckami
 • pro předškoláky nabízíme nadstandartní aktivity - hra na zobcovou flétnu, angličtinu hrou, jógu pro děti, primární logopedii
 • spolupracujeme s pedagogicko - psychologickou poradnou, svíčkárnou Rodas, s garantem projektu ,,Lví očko"(bezplatné testování zraku u dětí), s místními hasiči (besedy s ukázkou zásahu hasičů),s městskou policií (tematické besedy pro děti), s místní knihovnou, s 26. ZŠ v Liticích, se ZUŠ Terezie Brzkové, s ekoncetrem Tymián, se ZOO, kde sponzorujeme Kamzíka bělohlavého, kdy nás navštěvuje se zvířátkem pan Vobruba, využíváme ke sportovním aktivitám hřiště nejen místních házenkářů, ale i pozemního hokeje

Budeme vytvářet takové podmínky, aby se děti do mateřské školy těšily.

Zaměstnanci:

ředitelka:

Bc. Iveta Bohmannová

zástupce ředitelky:

Mgr. Jaroslava Ř.

učitelky:

Mgr. Zdeňka H.

Bc. Zuzana S.

Marie K. Š.

Marie Š.

Ivana H.

Edita S.

asistent pedagoga:

Bc. Stanislava Č., Hana V.

školnice: Dana V.
vedoucí ŠJ:Věra F.
kuchařky: Jana K., Veronika N.
uklízečka:Lenka V.

 

Nástěnka

Ve třídě Ferdů se vyskytl Covid, a proto většina dětí z této třídy nastupuje od 22. 11. 2021 do karantény.

Ve třídě Motýlků se vyskytl Covid, a proto většina dětí z této třídy nastupuje od 24. 11. 2021 do karantény.

Apelujeme na rodiče, aby dávali děti do MŠ zcela zdravé!!! Samozřejmě i zákonný zástupce, který dítě přivádí, nejeví jakékoliv příznaky onemocnění!!! Pokud má dítě teplotu, zákonný zástupce je povinen nám to nahlásit a pokud je druhý den bez teploty, nechá dítě minimálně tři dny doma!!!

Děkujeme za pochopení.

 

PLÁNOVANÉ AKCE:

1. 12.   Svíčkárna (třída Motýlků)

2. 12.   Vánoční fotografování (náhradní termín pro děti, které nebudou přítomny 24. 11.)

3. 12.   Svíčkárna (třída Ferdů)

9. 12.   Divadlo Úsměv

Bližší informace naleznete v sekci AKCE.

 

Oficiální informační server města Plzně
.
.
Design by SITMP