Litice Třída čmeláčků Třída Ferdů Třída berušek Třída motýlků Třída broučků
 

O naší školce

Vize naší mateřské školy:

"Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít ten správný klíč, aby si je otevřely samy.“

Filozofií naší školy je vytvořit mateřskou školu rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče.

Vytvořit bezpečné prostředí pro všechny děti, kde budou děti prožívat plnohodnotné, radostné dětství ve společnosti svých kamarádů. Kde budou respektovány jejich zájmy, potřeby a individualita a kde budou mít příležitost prožívat, zkoumat, tvořit, zkoušet, samy se rozhodovat a spolupracovat s ostatními.

Zaměříme se na lidové tradice a rozvoj estetické a hudební výchovy. Ve výchovně vzdělávací práci preferujeme sociální kulturní oblast.

Poslání mateřské školy je:

 • vést dítě ke zdravému životnímu stylu
 • přiměřeně rozvíjet fyzické, psychické a sociální stránky dítěte
 • učit dítě životu v sociální skupině, rozvíjet toleranci a vzájemnou empatii
 • budovat zdravé sebevědomí a sebejistotu dítěte
 • aby děti uměly dobře komunikovat a vyjádřit svůj vlastní názor
 • připravovat dítě ke vstupu do základní školy a k celoživotnímu učení

Nadstandartní aktivity MŠ:

 • naše MŠ má tělocvičnu, která je vybavena nadstandardními tělocvičnými prvky a průběžně podle možností dovybavována novým nářadím a pomůckami pro aktivity dětí
 • děti se samy podílí na výzdobě školy, jejich práce jsou zpřístupněné a mohou je zhlédnout i rodiče
 • zapojili jsme se do projektu Techmanie s názvem ,,TECHMANIA – NOVA DIMENZE“, týkající se polytechnického vzdělávání pro děti předšk. věku a získaly tak kufříky vybavené polytechnickými pomůckami
 • pro předškoláky nabízíme nadstandartní aktivity - hra na zobcovou flétnu, angličtinu hrou, jógu pro děti, primární logopedii
 • spolupracujeme s pedagogicko - psychologickou poradnou, svíčkárnou Rodas, s garantem projektu ,,Lví očko"(bezplatné testování zraku u dětí), s místními hasiči (besedy s ukázkou zásahu hasičů),s městskou policií (tematické besedy pro děti), s místní knihovnou, s 26. ZŠ v Liticích, se ZUŠ Terezie Brzkové, s ekoncetrem Tymián, se ZOO, kde sponzorujeme Kamzíka bělohlavého, kdy nás navštěvuje se zvířátkem pan Vobruba, využíváme ke sportovním aktivitám hřiště nejen místních házenkářů, ale i pozemního hokeje

Budeme vytvářet takové podmínky, aby se děti do mateřské školy těšily.

Zaměstnanci:

ředitelka:

Bc. Iveta Bohmannová

zástupce ředitelky:

Marie Š.

učitelky:

Mgr. Zdeňka H.

Edita S.

Marie Š.

Bc. Jaroslava Ř.

Ivana H.

Eva Z.

asistent pedagoga:

Marie G., Jaroslava B.

školnice: Dana V.
vedoucí ŠJ:Věra F.
kuchařky: Jana K., Stanislava V.
uklízečka:Pavla B.

 

Nástěnka

Znovuotevření MŠ v mimořádném režimu -informace Vám budou zaslány na Váš email.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ!!! Žádám rodiče, aby doložili přijetí do ZŠ, nebo naopak ROZHODNUTÍ o odkladu školní docházky (poslat emailem, nebo hodit do schránky MŠ vedle vchodu)

   V sekci "DOKUMENTY" jsou informace:

Jak zvládnout nástup do školky

Co by mělo zažít každé dítě, než jde do školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficiální informační server města Plzně
.
.
Design by SITMP