Litice Třída včelek Třída Ferdů Třída berušek Třída motýlků Třída broučků
 

Aktuality

povinnosti při návratu ze zahraničí

16. září 2021

Oproti dosavadnímu nařízení, jehož znění nové nařízení prakticky přejímá, se rozšiřuje povinnost mateřských škol neumožnit přítomnost dětí, které nedovršily…

 

Informace k zahájení nového školního roku 2021/2022

13. září 2021

Příchod do MŠ je od 6.30 hod, nejdéle do 7.50 hod. ( po té se budova zamyká!!!) Žádáme rodiče třídy Berušek a Včelek, aby přicházeli do 7.45 hod!!…

 

Informace pro rodiče předškoláků

9. září 2021

Pokud vaše dítě dosáhne do 31. 8. 2021 věku 5-ti let, je pro něj od 1. 9. 2021 předškolní vzdělávání povinné!!!Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné…

 

Nadstandartní aktivity pro předškoláky:

9. září 2021

Ve školním roce 2021/2022 bude:Angličtina hrou -  proběhne v dopoledních hodinách a vede ji paní uč. Marie Šteklová. ze třídy MotýlkůHra…

 

Náměty, nápady a připomínky rodičů

9. září 2021

Náměty, nápady rodičů:

 

platební pokyny k úhradě stravného a školného 2020/2021

9. září 2021

Informace o platbách Vám podá paní Fronková na čísle: 724 396 329.Výše školného je na tento školní rok 2021/2022..…...430,- Kč, předškoláci…

 
1 | 2>
Design by SITMP