Litice Třída čmeláčků Třída Ferdů Třída berušek Třída motýlků Třída broučků
 

Aktuality

Zápisy na školní rok 2021/2022

23. února 2021

Sběr žádostí k předškolnímu vzdělávání do MŠ proběhne ve dnech 4. 5 - 5. 5. 2021.Konkrétní informace k zápisům do mateřských škol budou zveřejněny…

 

Informace a opatření k zahájení provozu školního roku 2020/2021

28. srpna 2020

MŠ má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19:Proto apeluji na rodiče, aby dávali děti do MŠ zcela zdravé!!! A samozřejmě…

 

Informace pro rodiče předškoláků

27. srpna 2020

Pokud vaše dítě dosáhne do 31. 8. 2020 věku 5-ti let, je pro něj od 1. 9. 2020 předškolní vzdělávání povinné!!!Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné…

 

Informace pro rodiče nově přijatých dětí

27. srpna 2020

Zahájení školního roku je 1.9.2020, příchod od 6.30 hod, nejdéle do 8.00 hod. ( po té se budova zamyká!!!)Seznamy tříd naleznete v sekci ,,naše…

 

Nadstandartní aktivity pro předškoláky:

27. srpna 2020

Bohužel z důvodu hygienických opatření COVID - 19, kroužky tento školní rok neproběhnou.Kroužky jsou jen pro předškoláky!!!!Ve školním roce 2020/2021…

 

platební pokyny k úhradě stravného a školného 2020/2021

27. srpna 2018

Informace o platbách Vám podá paní Fronková na čísle: 724 396 329.Výše školného je na tento školní rok 2020/2021...…...385,- Kč, předškoláci…

 
1 | 2>
Design by SITMP