Litice Třída čmeláčků Třída včeliček Třída berušek Třída motýlků Třída broučků
 

Dokumenty Litice

číslo účtu: 58231311/0100 pro platbu školného

školné na tento školní rok 2018/2019 - 650,- Kč

 

Žádám rodiče, kteří mají zájem o prázdninový provoz, aby se nahlásili ředitelce MŠ emailem, telefonicky, nebo osobně.
Termíny:  Červenec – 2.7.-13.7.2018 je provoz v Liticích
                Srpen – 20. – 29.8.2018 je provoz ve Lhotě
Ostatní informace, týkající se přihlášek a plateb na prázdninový provoz upřesním do konce května.
Děkuji, Bc. Iveta Bohmannová