Litice Třída včelek Třída Ferdů Třída berušek Třída soviček Třída broučků
 

Zápisy

 ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy získáte vyplněním elektronické přihlášky na internetových stránkách: https://mszapis.plzen-edu.cz/ od 2.4. do 7. 5. 2024, kde najdete již nyní veškeré informace k vyplnění přihlášky a k zápisům do mateřských škol v Plzni.

Rezervační systém jsme nezavedli, jelikož souběžně se zápisem probíhá Den otevřených dveří!! a vzhledem ke kapacitě MŠ, to není nutné.

Předškolní vzdělávání je POVINNÉ pro děti, které do 31.8. 2024 dovrší 5 let věku.

Žádost  a Evidenční list vyplňte, vytiskněte, zajistěte si potvrzení o očkování dítěte (přímo na žádost)

 

Dokumenty potřebné k zápisu při sběru přihlášek: 

     Ø  občanský průkaz, rodný list dítěte

Ø   potvrzení o očkování přímo na přihlášce

Ø   doložení trvalého pobytu dítěte (OP, nebo kartička z ohlašovny pobytu)

Ø   kartička pojištěnce (dítěte)

Současně v čase zápisu (sběru žádostí) je možné nahlédnout do tříd ,,Den otevřených dveří“ a projít si celou budovu MŠ.

Sběr žádostí na 56.MŠ:  6. května - od 14.00 do 17.00 hodin

                                              7. května - od 14.00 do 16.00 hodin
 
Vážení rodiče,
pokud budete doručovat žádost do MŠ datovou zprávou prostřednictvím datové schránky školy, nezapomeňte provést konverzi dokumentu - originálu potvrzení lékaře o očkování dítěte – z listinné podoby do dokumentu v datové zprávě s připojenou doložkou o provedení konverze. Konverzi dokumentů zajišťují kontaktní místa veřejné správy, která jsou opatřena logem Czech Point. Podle školského zákona je doložení očkování dítěte podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ (vyjma dětí s povinným předškolním vzděláváním) a je podkladem pro vydání rozhodnutí o přijetí. Z tohoto důvodu se dokládá originálem potvrzení v listinné podobě nebo jeho výstupem po autorizované konverzi.
 

 

Design by SITMP