Litice Třída čmeláčků Třída Ferdů Třída berušek Třída motýlků Třída broučků
 

Zápisy na školní rok 2021/2022

Sběr žádostí k předškolnímu vzdělávání do MŠ proběhne ve dnech 4. 5 - 5. 5. 2021.

Konkrétní informace k zápisům do mateřských škol budou zveřejněny v březnu 2021 na webových stránkách www.mszapis.plzen.eu a zde na stránkách MŠ.

Design by SITMP