Litice Třída včelek Třída Ferdů Třída berušek Třída motýlků Třída broučků
 

povinnosti při návratu ze zahraničí

Oproti dosavadnímu nařízení, jehož znění nové nařízení prakticky přejímá, se rozšiřuje povinnost mateřských škol neumožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let, které se vrátily ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy po dobu 7 dní od vstupu na území ČR (doposud se tento zákaz vztahoval pouze na návrat ze zemí s velmi vysokým rizikem)a musí se prokázat negativním PCR testem!!!!

Design by SITMP