Litice Třída čmeláčků Třída Ferdů Třída berušek Třída motýlků Třída broučků
 

Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Zahájení školního roku je 1.9.2020, příchod od 6.30 hod, nejdéle do 8.00 hod. ( po té se budova zamyká!!!)

Seznamy tříd naleznete v sekci ,,naše třídy" na stránkách školy a také budou vyvěšeny v šatně dětí (přání rodičů k přesunu dětí do jiné třídy nebudou akceptována!!!) V šatně dětí je ,,značkovník", kde si přečtete značku Vašeho dítěte a u každé značky visí taška, tam dáte dítěti věci na převlečení a pod. Prosíme Vás, vše podepsané!!! Dále Vás žádáme, pokud Vaše dítě hned první den nespí, nenoste ložní prádlo, stačí až v den odpočinku, je pak zbytečně velký zmatek!!!

Ráno se děti schází od 6.30 do 7.30 na třídě Motýlků, v přízemí, po příchodu kolegyň se v 7.30 rozchází do jednotlivých tříd. Pokud přijdete s dětmi po 7.30, zvoňte na svoji třídu, tedy třídu dítěte, pokud přijdete dříve, můžete vcházet předním i zadním vchodem a zvonit na Motýlky. Po půl osmé chodí zadním vchodem, kde je třída Broučků, jen děti ze třídy Broučků!!!! Děti se vyzvedávají po obědě od 12.00 - 12.30 hod. Děti, které chodí do tříd v 1. patře (Čmeláčci, Ferdové a Berušky) zvoní po 7.30 hod na třídu ,,Čmeláčků"!! Také odpoledne se děti od 16.00 hod schází ve třídě Motýlků, kdy se ale vchod přístavby zamyká a proto se musí chodit pro děti jen hlavním vchodem (zdůrazňuji od 16.00 hod do 16.30 hod.)

Třída Čmeláčků a Berušek je v 1. patře budovy a z bezpečnostních důvodů žádáme rodiče, aby své děti vodili až do třídy a předali dítě učitelce. To samé i při vyzvedávání, alespoň ten první měsíc, než se vzájemně poznáme.
Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se konala dne 22.6. 2020, stručně základní informace:

- zálohu 1000,- Kč zaplaťte v měsíci srpnu na účet jídelny MŠ: č. 11732311/0100, od září si zavedete inkaso, platební podmínky naleznete v sekci ,,jídelna"

- platby školného - trvalý příkaz od září 2020 do června 2021, vždy k 15. v měsíci v částce 385,- Kč na účet: 58231311/0100

- v měsíci září se vybírá 1000,- Kč na školní akce (divadla, konzerty, programy pro děti....), tuto zálohu pošlete na stejný účet jako školné

- kdo neodevzdal vyplněný evidenční list dítěte, který jste si stáhli v příloze, odevdá ho nejdéle do 17.7.2020!!!

- všechny věci dětí budou podepsané (ponožky, kalhotky...)

- omlouvání dětí na mobil: Motýlci - 724 396 329, Broučci - 724 396 330, ostatní třídy - 702 294 578, možné i SMS, nejdéle ráno do 7.30 hod., v šatně u každé třídy jsou formuláře, kde můžete také omluvit absenci dítěte a zapsat, když jde po obědě

- děti, které budou v MŠ spát budou mít nepromokavé prostěradlo, které bude podepsané a také ložní prádlo bude podepsané i s taškou, ve které budou peřinky!!!

 

 

Design by SITMP