Kontakt

56. mateřská škola Plzeň:

ředitelka: Bc. Bohmannová Iveta

Adresa: Budilovo náměstí 72, Plzeň – Litice
Telefon: 377 828 889, 724 130 835
E-mail: bohmannovaiv@ms56.plzen-edu.cz

 

omlouvání dětí: pro třídy Berušek, Motýlků, Včelek a Čmeláčků - 724 396 329, třída Broučků: 724 396 330 (můžete i SMS)

kontakt na vedoucí ŠJ: 724 396 329

číslo účtu: 58231311//0100 

PROVOZNÍ DOBA JE OD 6.30 DO 16.30 HODIN.

Podle Školního řádu lze děti přivádět do MŠ nejpozději do 8.00 hod., po té se MŠ zamyká. Nepřítomnost dítěte je třeba omluvit, a to buď v sešitě v šatně, nebo telefonicky nejdéle do 7.30 hod., nebo emailem: bohmannovaiv@ms56.plzen-edu.cz . Zákonní zástupci si mohou vyzvedávat děti z MŠ po obědě od 12.15 do 12.30 hodin a odpoledne od 14.30 hodin. Mimořádná doba příchodu nebo odchodu se zapisuje opět v sešitě v šatně, nebo telefonicky a také emailem.