Informace k zahájení nového školního roku 2022/2023

Příchod do MŠ je od 6.30 hod, nejdéle do 7.50 hod. ( po té se budova zamyká!!!) Žádáme rodiče třídy Berušek a Včelek, aby přicházeli do 7.45 hod!! Jelikož již v 8.00 jdou na svačinu. Žádáme rodiče, aby své děti vodili celý měsíc až ke třídě a předali je učitelce, z důvodu bezpečnosti (neznáme se), týká se to samozřejmě nových dětí!

Seznamy tříd naleznete v sekci ,,naše třídy" na stránkách školy a také budou vyvěšeny v šatně dětí (přání rodičů k přesunu dětí do jiné třídy nebudou akceptována!!!) V šatně dětí je ,,značkovník", kde si přečtete značku Vašeho dítěte a u každé značky visí baťůžek, tam dáte dítěti věci na převlečení a pod. Prosíme Vás, vše podepsané!!! Dále Vás žádáme, pokud Vaše dítě hned první den nespí, nenoste ložní prádlo, stačí až v den odpočinku, je pak zbytečně velký zmatek!!!

Ráno se děti schází od 6.30 do 7.30 na třídě Soviček, v přízemí, po příchodu kolegyň se v 7.30 rozcházejí do jednotlivých tříd. Pokud přijdete s dětmi po 7.30, zvoňte na svoji třídu, tedy třídu dítěte, a bude Vám otevřeno. Děti se vyzvedávají po obědě podle tříd: Berušky, Včelky a Broučci od 11.45 do 12.00 hod. a ostatní třídy od 12.00 do 12.15. hodin. 

Také odpoledne se děti od 16.00 hod schází ve třídě Soviček, kdy se ale vchod přístavby zamyká a proto se musí chodit pro děti jen hlavním vchodem (od 16.00 hod do 16.30 hod.)

Omlouvání dětí žádáme do 7.30 na mobil třídy, nejlépe SMS, aby se nenarušoval výuk. program dětí. V šatnách dětí je omluvný list, kde zapíšete každý den, jestli jde dítě po obědě, nebo spí.

- děti, které budou v MŠ spát budou mít nepromokavé prostěradlo, které bude podepsané a také ložní prádlo bude podepsané i s taškou, ve které budou peřinky!!! Odpoledne se děti vyzvedávají od 14.30 hod.

MŠ má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19:

Proto apeluji na rodiče, aby dávali děti do MŠ zcela zdravé!!! A samozřejmě i zákonný zástupce, který dítě přivádí nejeví jakékoliv příznaky onemocnění!!! Pokud má dítě teplotu, zákonný zástupce je povinen nám to nahlásit a pokud je druhý den bez teploty, nechat dítě minimálně tři dny doma!!!
U nových dětí může proběhnout pozvolná adaptace, kdy rodič předá dítě učitelce a podle své volby (za hodinu, za dvě hodiny.....) si pro dítě zase přijde. Z důvodu hygienických preventivních opatřeních neumožňujeme rodičům přítomnost při adaptaci nových dětí ve třídě, děkujeme za pochopení.
Dále žádáme všechny rodiče, aby nám oznámili včas změny kontaktů, abychom se jim v případě potřeby dovolali.
Pokud je dítě na některé potraviny alergické, nezapomeňte to nahlásit učitelce na třídě!!!
Ostatní informace Vám podají učitelky na třídě.