Litice Třída včelek Třída Ferdů Třída berušek Třída soviček Třída broučků
 

platební pokyny k úhradě stravného a školného 2023/2024

Informace o platbách najdete v příloze - Platební pokyny

Výše školného na  školní rok 2022/2023 ….500,- Kč, předškoláci a děti s odkladem školní docházky úplatu neplatí!!!

Design by SITMP