Litice Třída včelek Třída Ferdů Třída berušek Třída soviček Třída broučků
 

platební pokyny k úhradě stravného a školného 2022/2023

Informace o platbách Vám podá paní Fronková na čísle: 702 294 578

Výše školného je na tento školní rok 2022/2023..…...420,- Kč, předškoláci úplatu neplatí!!!

Design by SITMP