Litice Třída včelek Třída Ferdů Třída berušek Třída motýlků Třída broučků
 

platební pokyny k úhradě stravného a školného 2020/2021

Informace o platbách Vám podá paní Fronková na čísle: 724 396 329.

Výše školného je na tento školní rok 2021/2022..…...430,- Kč, předškoláci úplatu neplatí!!!

Design by SITMP