Litice Třída čmeláčků Třída Ferdů Třída berušek Třída motýlků Třída broučků
 

Nadstandartní aktivity pro předškoláky:

Angličtina hrou 

-  proběhne v dopoledních hodinách, pro velký počet předškoláků bude na dvě skupiny každý sudý týden, ve středu a ve čtvrtek a vede ji paní uč. Marie Š. ze třídy Motýlků

Hra na flétnu, zdravé dýchání 

- proběhne každé úterý od 12.10 do 12.45 hod, děti si přinesou podepsanou zobcovou flétnu a pro velký počet zájemců budou děti rozděleny do dvou skupin. Liché týdny - děti ze třídy Čmeláků, sudé týdny - děti ze tříd Motýlků a Ferdů. Vede ji paní uč. Mgr. Zdeňka H. ze třídy Broučků.

Pohybový kroužek ,,HOPÍK" 

- proběhne každý lichý týden ve čtvrtek dopoledne, pod vedením paní uč. Marie Š. ml. ze třídy Motýlků

Další aktivitou, které probíhají v dopoledních hodinách v rámci ŠVP PV pro všechny děti (Čmeláci, Včelky) je:

- primární logopedická prevence 

- ranní zpívánky

Dále přišla nabídka pro rodiče od spolku Elkonin - rozvoj jazykových schopností. Informace o tom, co je nabídkou a náplní tohoto sdružení se dozvíte v příloze, kde jsou letáčky pro rodiče!!

Design by SITMP