Litice Třída čmeláčků Třída Ferdů Třída berušek Třída motýlků Třída broučků
 

Nadstandartní aktivity pro předškoláky:

Bohužel z důvodu hygienických opatření COVID - 19, kroužky tento školní rok neproběhnou.

Kroužky jsou jen pro předškoláky!!!!

Ve školním roce 2020/2021 bude:

Angličtina hrou 

-  proběhne v dopoledních hodinách a vede ji paní uč. Marie Šteklová. ze třídy Motýlků

Hra na flétnu, zdravé dýchání 

-  děti si přinesou podepsanou zobcovou flétnu a vede ji paní uč. Mgr. Zdeňka Horňáková ze třídy Broučků.

Kurz plavání

- bude zahájen až od února 2021

Další aktivity, které probíhají v dopoledních hodinách v rámci ŠVP PV pro všechny děti (Ferdové a Motýlci) je:

- primární logopedická prevence 

- pohybové aktivity, hry s pravidly apod.

Design by SITMP