Litice Třída včelek Třída Ferdů Třída berušek Třída soviček Třída broučků
 

Nadstandartní aktivity pro předškoláky:

Ve školním roce 2023/2024 bude:

Angličtina hrou 

-  proběhne v dopoledních hodinách a vede ji paní uč. Marie Šteklová. ze třídy Soviček a p. učitelka Marečková ze třídy Broučků

Hra na flétnu, zdravé dýchání 

-  děti si přinesou podepsanou zobcovou flétnu a vede ji paní uč. Mgr. Zdeňka Horňáková ze třídy Broučků.

Kurz plavání

- bude zahájen až od února 2024 a končí v červnu

Kurz bruslení

- zahájen v lednu a trvá 15 lekcí

Pohybový kroužek Hopík

- jednou za 14 dní

Další aktivity, které probíhají v dopoledních hodinách v rámci ŠVP PV pro všechny děti (Ferdové a Sovičky) je:

- primární logopedická prevence 

- pohybové aktivity, hry s pravidly apod.

Design by SITMP