Litice Třída čmeláčků Třída Ferdů Třída berušek Třída motýlků Třída broučků
 

Informace pro rodiče na školní rok 2019/2020

Zahájení školního roku je 2.9.2019, příchod od 6.30 hod, nejdéle do 8.00 hod. Seznamy tříd naleznete v sekci ,,naše třídy" na stránkách školy a také budou vyvěšeny v šatně dětí (přání rodičů k přesunu dětí do jiné třídy nebudou akceptována!!!) V šatně dětí je ,,značkovník", kde si přečtete značku Vašeho dítěte a u každé značky visí taška, tam dáte dítěti věci na převlečení a pod. Prosíme Vás, vše podepsané!!! Dále Vás žádáme, pokud Vaše dítě hned první den nespí, nenoste ložní prádlo, stačí až v den odpočinku, je pak zbytečně velký zmatek!!!

Upozorňujeme rodiče, že v letošním školním roce máme změnu na třídách. Třída Berušek a Motýlků se prohodila, zůstávají paní učitelky, ale zaměření tříd je přizpůsobené věku dětí!!

Ráno se děti schází od 6.30 do 7.30 na třídě Motýlků, v přízemí, po příchodu kolegyň se 7.30 rozchází do jednotlivých tříd. Pokud přijdete s dětmi po 7.30, zvoňte na svoji třídu, tedy třídu dítěte, pokud přijdete dříve, můžete vcházet předním i zadním vchodem a zvonit na Motýlky. Po půl osmé chodí zadním vchodem, kde je třída Broučků, jen děti ze třídy Broučků!!!! Děti se vyzvedávají po obědě od 12.00 - 12.30 hod. Děti, které chodí do tříd v 1. patře (Čmeláčci, Ferdové a Berušky) zvoní po 7.30 hod na třídu ,,Čmeláčků"!!

Rodiče mohou omlouvat své děti telefonicky, nebo SMS na mobil č.: 724 396 329, 702 294 578 . Třída Broučků od 7.30 může na mobil třídy Broučků - 724 396 330.  V šatně dětí jsou formuláře na zapisování dětí, které jdou po obědě, nebo nepřijdou a pod.

Informace týkající se plateb, akcí MŠ a pod. se dozvíte na schůzce rodičů dne 2.9. 2019 od 16.00 v jídelně MŠ. Zde se také dozví rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou o pravidlech docházky do MŠ, které je nutné dodržovat. Na schůzce se bude vybírat záloha na stravné v hodnotě 1000,- Kč. Ostatní platební pokyny naleznete v sekci ,,Školní jídelna".

Přeji Vám krásný zbytek prázdnin a těším se na setkání v září, I. Bohmannová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

Design by SITMP