Litice Třída čmeláčků Třída Ferdů Třída berušek Třída motýlků Třída broučků
 

Informace a opatření k zahájení provozu školního roku 2020/2021

MŠ má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19:

Proto apeluji na rodiče, aby dávali děti do MŠ zcela zdravé!!! A samozřejmě i zákonný zástupce, který dítě přivádí nejeví jakékoliv příznaky onemocnění!!! Je na volbě zákonného zástupce, zda bude mít roušku. Pokud má dítě teplotu, zákonný zástupce je povinen nám to nahlásit a pokud je druhý den bez teploty, nechat dítě minimálně tři dny doma!!!

U obou vchodů do MŠ bude připravena desinfekce na ruce pro dospělé. Děti mají desinfekce na třídě, pokud má dítě ekzém, oznámí to rodič učitelce a dojde si s ním umýt ruce do umývárny!!

ŽÁDÁM VŠECHNY RODIČE, ABY OMEZILI POHYB V BUDOVĚ!!! URYCHLILI PŘEDÁNÍ DÍTĚTE A NEZDRŽOVALI SE U TŘÍDY DÍTĚTE A V ŠATNĚ DĚTÍ!!!

Z důvodu ochrany zdraví dětí a učitelek žádáme rodiče, aby nevstupovali do tříd, bohužel nebude umožněna adaptace nových dětí s doprovodem zákonného zástupce. Pozvolná adaptace může proběhnout, ale rodič předá dítě učitelce a podle své volby (za hodinu, za dvě hodiny.....) si pro dítě zase přijde. Děkujeme Vám za pochopení.

Dále žádáme všechny rodiče, aby nám oznámili včas změny kontaktů, abychom se jim v případě potřeby dovolali.

Pokud je dítě na některé potraviny alergické, nezapomeňte to nahlásit učitelce na třídě!!!

MŠ také z tohoto důvodu minimalizuje aktivity, kde dochází ke koncentraci vyššího počtu dětí (kulturní a sportovní akce) budeme se snažit některé aktivity organizovat mimo budovu, při pobytu dětí venku apod.

DĚKUJI VÁM VŠEM ZA POCHOPENÍ A TĚŠÍM SE NA SETKÁNÍ.

Zahájení školního roku je 1.9.2020 příchod od 6.30 hod, nejdéle do 8.00 hod.

Seznamy tříd naleznete v sekci ,,naše třídy" na stránkách školy a také budou vyvěšeny v šatně dětí (přání rodičů k přesunu dětí do jiné třídy nebudou akceptována!!!) V šatně dětí je ,,značkovník", kde si přečtete značku Vašeho dítěte a u každé značky visí taška, tam dáte dítěti věci na převlečení a pod. Prosíme Vás, vše podepsané!!! Dále Vás žádáme, pokud Vaše dítě hned první den nespí, nenoste ložní prádlo, stačí až v den odpočinku, je pak zbytečně velký zmatek!!!

Upozorňujeme rodiče, že v letošním školním roce máme změnu na třídách. Třída předškoláků je ve třídě Motýlků a Ferdů, ve třídě Broučků děti cca 4 - 5 letí a nejmenší děti jsou ve třídě Berušek a Čmeláčků.

Ráno se děti schází od 6.30 do 7.30 na třídě Motýlků, v přízemí, po příchodu kolegyň se 7.30 rozchází do jednotlivých tříd. Pokud přijdete s dětmi po 7.30, zvoňte na svoji třídu, tedy třídu dítěte, pokud přijdete dříve, můžete vcházet předním i zadním vchodem a zvonit na Motýlky. Po půl osmé chodí zadním vchodem, kde je třída Broučků, jen děti ze třídy Broučků!!!! Děti se vyzvedávají po obědě od 12.00 - 12.30 hod. Děti, které chodí do tříd v 1. patře (Čmeláčci, Ferdové a Berušky) zvoní po 7.30 hod na třídu ,,Čmeláčků"!!

Rodiče mohou omlouvat své děti telefonicky, nebo SMS na mobil č.: 724 396 329, 702 294 578 . Třída Broučků od 7.30 může na mobil třídy Broučků - 724 396 330.  V šatně dětí jsou formuláře na zapisování dětí, které jdou po obědě, nebo nepřijdou a pod.

                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

Design by SITMP